פרסום.gif

אהרן רזאל - עולו - הגירסא החסידית - מארח את מקהלת ידידים העולמית

עוּלוּ בָּנִים קָדִישִין ! לחן ועיבוד: אהרן רזאל מתוך הזֹהר הקדוש, פרשת כי-תשא דף קצ' ע"ב . מילים נוספות : אהרן רזאל מילים:

(אמר ר' שמעון ) עוּלוּ בּנֵי קַדִישִין – ( בוֹאוּ בנים קדושים) עוּלוּ רְחִמִין דּמַלכָּא -(בוֹאוּ אהוּבים למלך) עוּלוּ רְחִמִין דִּילִי - (בוֹאוּ אהוּבים שלי ) עוּלוּ רְחִמִין אִלֵין בְּאִלֵין - ( בוֹאוּ האוֹהבִים אֵלוּ את אַלוּ ) א. כדאי לסמוך על ר' שמעון שמחה ישיגו כל באי מירון היא לנו עת רצון , שמן ששון . פתח ר' שמעון ואמר: עוּלוּ בּנֵי קַדִישִין ,עוּלוּ רְחִמִין דּמַלכָּא עוּלוּ רְחִמִין דִּילִי ,עוּלוּ רְחִמִין אִלֵין בְּאִלֵין עוּלוּ בּנֵי קַדִישִין , עוּלוּ רְחִמִין דּמַלכָּא –בואו בנים קדושים, בואו אהוּבים למלך! עוּלוּ רְחִמִין דִּילִי - בואו אהובים שלי עוּלוּ רְחִמִין אִלֵין בְּאִלֵין - בואו האוֹהבִים אלו את אלו ! ב. כדאי לסמוך על ר' שמעון קח אתך בדרך למירון אמונה פשוטה, מתוך הלהבה קם ר' שמעון ואמר: עוּלוּ בּנֵי קַדִישִין ,עוּלוּ רְחִמִין דּמַלכָּא עוּלוּ רְחִמִין דִּילִי ,עוּלוּ רְחִמִין אִלֵין בְּאִלֵין הֶווּ אוהבינם זה לזה ! הֶווּ מכבדים זה לזה !

אהרן_רזאל,_מקהלת_ידידים_עולו_הגרסה_החסידית
.mp3
MP3 • 9.33MB

0 תגובות