פרסום.gif

לכבוד שבת | אריה ברונר בענייני השבוע מתובלים בטעם הניגון

אריה ברונר במסגרת פרויקט אישי בשם "הללוהו במילים ועוגב" מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת וישלח בהתייחסות לתרי"ג המצוות ששמר יעקב אבינו לפי פירושו של רש"י על המילים עם לבן גרתי.


0 תגובות