לכבוד שבת | אריה ברונר בענייני השבוע מתובלים בטעם הניגון | צפו

אריה ברונר במסגרת פרויקט אישי בשם "הללוהו במילים ועוגב" מדבר על ענייני השבוע ומתבל אותם בטעם הניגון, והפעם פרשת שמות בהתייחסות לפירוש רש"י למה מנה הקב"ה את ישראל גם לאחר מיתתם.


0 תגובות
מס.gif